Tilgang til renere luft

1.

Begrænsning

Begrænsning af udefrakommende forurenende stoffer og eliminering af indendørs forurenende stoffer er en nem måde at forbedre luftkvaliteten på. At holde døre og vinduer lukkede i pollensæsonen, valg af giftfrie rengøringsprodukter og regelmæssig støvsugning kan have en positiv indvirkning på indeklimaet. 

2.

Ventilation

At tilføre frisk luft til dit indendørs areal kan hjælpe med at fortynde koncentrationen af forurenende stoffer og forbedre luftkvaliteten. 

Desværre kan denne metode også bidrage negativt afhængigt af vejret eller udendørs forurenende stoffer som skimmelsvamp, pollen eller smog fra trafik og industri.

3.

Behandling

Ved at kontrollere mængden af de skadelige partikler, som tilføres via bl.a. ventilationsanlægget, åbne vinduer eller os mennesker. Kan vi eksempelvis med NPBI Ionisering reducere store mængder af de udefrakommende  partikler og ydermere bidrage til en væsentlig reduktion af de indefrakommende gener som: VOC, lugtgener, vira og bakterier og herved sikres en frisk, sund og sikker indendørsluft.

90% af hele vores levetid bruges indendørs

Vil du færdes i et kontor, et storcenter, et behandlingsrum eller på en uddannelsesinstitution med tungt indeklima, luftbårne og uønskede vira? – Nej, vel! Indendøre kan luften være op til 5 gange mere forurenet end udendørs luft.

Vores største problem er de mindste partikler

Dårligt indeklima

Atmosfæriske støvprøver taget af University of Minnesota viser, at 98% af alle partikler i luften er under 1µm og vejer kun 3% af den samlede vægt.

Partikler af den størrelse flyttes ikke via træk eller vind og kan bevæge sig igennem vores luftveje og videre til vores blodbaner og er dermed skadelige. 

Der er noget i luften