Dårligt indeklima

Atmosfæriske støvprøver taget af University of Minnesota viser, at 98% af alle partikler i luften er under 1µm og vejer kun 3% af den samlede vægt.

Partikler af den størrelse flyttes ikke via træk eller vind og kan bevæge sig igennem vores luftveje og videre til vores blodbaner og er dermed skadelige. 

Luftbehandling

Partiklerne transporteres ind i vores bygninger blandt andet via ventilationsanlæg, åbne vinduer eller fra mennesker og dyr. Vi kan reducere partikler af en størrelse <3µm med op til 90%, samt bekæmpe vira og bakterier med op til 99,50% af luftbårne aerosoler.

Overfladebehandling

Ud over luften behandles og gøres sund og sikker, så kan vi med vores NPBI ionisering behandle alle overflader i et lokale og gøre eksempelvis SARS-CoV-2 harmløs med en dokumenteret effekt på op til 99.98%.

Der er noget i luften

90% af hele vores levetid bruges indendørs

Vil du færdes i et kontor, et storcenter, et behandlingsrum eller på en uddannelsesinstitution med tungt indeklima, luftbårne og uønskede vira? – Nej, vel! Indendøre kan luften være op til 5 gange mere forurenet end udendørs luft.

ETOS • air er jeres rådgiver til ren luft – Air you can trust.

Bring naturens egenskaber indenfor og indånd den friske luft hver dag og øge præstationsevnen på jobbet.

Tilgang til renere luft

1.

Begræns mængden af partikler

Begrænsning af udefrakommende forurenende stoffer og eliminering af indendørs forurenende stoffer er en nem måde at forbedre luftkvaliteten på. At holde døre og vinduer lukkede i pollensæsonen, valg af giftfrie rengøringsprodukter og regelmæssig støvsugning kan have en positiv indvirkning på indeklimaet. 

2.

Ventilation

At tilføre frisk luft til dit indendørs areal kan hjælpe med at fortynde koncentrationen af forurenende stoffer og forbedre luftkvaliteten. 

Desværre kan denne metode også bidrage negativt afhængigt af vejret eller udendørs forurenende stoffer som skimmelsvamp, pollen eller biludstødning.

3.

Behandling af luften

Ved at kontrollere mængden af de skadelige partikler, som tilføres via ventilationsanlægget, kan vi med vores NPBI Ionisering reducere store mængder af de udefrakommende  partikler og ydermere bidrage til en væsentlig reduktion af de indefrakommende gener som: VOC, lugtgener, vira og bakterier og herved sikres en frisk, sund og sikker indendørsluft.

Vores største problem er de mindste partikler