Ultraviolet lys

UVC-lys

UV-C lys, dna streng og bakterier
Lys er ikke bare lys…

Ultraviolet lys eller stråling om man vil (UV-stråling) fra sollys er opdelt i 3 UV-Spektre: UVA-, UVB- og UVC-lys. UV-stråling med en bølgelængde på 100-280 nanometer kaldes UVC. UVC kan anvendes til eliminering af vira, bakterier, skimmel, gær med mere.

UVC-lys er som det synlige lys en elektromagnetisk stråling med en bølgelængde på mellem 100-280 nanometer.


UVC er elektromagnetisk kraft, der kan skade mikroorganismernes DNA og RNA, således de ikke kan replicere sig og derved effektivt dræbe mikroorganismerne eller inaktivere vira.


Vores ekspertise og fokus ligger i den rene luft. Vores løsninger sikrer brugerne en optimal luftkvalitet indendørs.

UVC anvendes til at fjerne og/eller deaktivere skadelige organismer med mere, som er i vores omgivelser. Her kan vi deaktivere eksempelvis vira (SARS-CoV-2 eller andre influenzavira). Dette gør vi med mobile, integrerbare og- eller stationære enheder placeret i det lokale, hvor vi ønsker at ramme organismerne.


Det hyppigste problem i vores omgivelser er dannelse af biofilm i HVAC (ventilationsanlæg). Denne biofilm består af bakterier og skimmel, som lever på overfladerne inde i HVAC-anlægget, hvilket medfører et højt niveau af bioaerosols. Bioaerosols er blandt andet mindre partikler af skimmel, bakterier og pollen samt fragmenter fra disse, som er luftbåren.


Indånding af disse kan give anledning luftvejesygdomme som astma og allergier, der forårsager betydelig nedsat produktivitet og øget fravær. Symptomerne kan ofte være vandige øjne, hovedpine og som nævnt svær allergi og astma reaktioner over tid.

Hvad er UVC-lys?

Lys er ikke bare lys…

Ultraviolet lys eller stråling om man vil (UV-stråling) fra sollys er opdelt i 3 UV-Spektre: UVA-, UVB- og UVC-lys. UV-stråling med en bølgelængde på 100-280 nanometer kaldes UVC. UVC kan anvendes til eliminering af vira, bakterier, skimmel, gær, biofilm med mere.

UVC-lys eliminerer skimmel og biofilm
i luften i væske på overflader

Hvor og hvordan fungerer teknologien?

UVC-lys er som det synlige lys en elektromagnetisk stråling med en bølgelængde på mellem 100-280 nanometer. UVC er elektromagnetisk kraft, der skader mikroorganismernes DNA og RNA, således de ikke kan replicere sig og derved effektivt dræbe mikroorganismerne eller inaktivere vira.

Hvilke gener kan opstå ved for dårlig luftkvalitet?

UVC lys kan anvendes til at fjerne og/eller deaktivere skadelige organismer på overflader eller den forbipasserende luft.

Hvor der er ønske om særligt rene omgivelser kan UVC lys bl.a. placeres i ventilations anlægget og fjerne biofilm, bakterier, skimmel m.m. som lever særdeles godt på bl.a. køleflader.

alle parametre for en usundt indblæsningsluft og et for højt niveau af bioaerosols. Bioaerosols er blandt andet mindre partikler af skimmel, bakterier og pollen samt fragmenter fra disse, som er luftbåren.

Indånding af disse kan give anledning luftvejesygdomme som astma og allergier, der forårsager betydelig nedsat produktivitet og øget fravær. Symptomerne kan ofte være vandige øjne, hovedpine og som nævnt svær allergi og astma reaktioner over tid.

Økonomisk gevinst

Derudover vil der være en rentable gevinst ved at sikre sig et rent ventilationsanlæg. Der vil over tid ske en biologisk tilgroning af eksempelvis fordamper, rørveksleren med mere inde i anlægget. Disse tilgroninger fungerer som isolator, hvilket øger luftstrømsmodstanden, reducerer varmeoverførelsen med mere.


Anlægget skal derfor løbe stærkere for at tilføre bygningen den samme mængde komfortluft. Ligeledes vil HVAC-anlægget køre mere ustabilt og kondenserer mere end det burde – anlægget er på overarbejde. Her er der ofte store besparelser at hente ved at optimere anlægget med vores løsninger.