Løsninger

En dokumenteret proces til at rense luften

Partikler som støv, skæl, lugt, røg og endda vira og bakterier er alle i den luft, vi indånder, selv når du ikke kan se dem.

Vores patenterede NPBI ioniseringsteknologi skaber og frigiver ioner, som ved hjælp af jeres eksisterende klima/ventilationsanlæg fylder jeres indendørs arealer med frisk, sund og sikker luft. Når disse ioner fylder et lokale, skabes der bindinger med partikler i luften gennem en proces kaldet agglomeration.

Dette skaber en sneboldeffekt, hvor partikler begynder at klynge sig sammen. Jo større klyngen af partikler bliver, jo lettere er det for dit system at filtrere det ud af luften.

How-It-works-teaser@2x-1
HowItworks-Ion-in-woods

Inspireret af naturen

Naturligt forekommende ioner er overalt udendørs og de arbejder konstant på at rense luften. Ioner skabes i naturen med energi fra bl.a. rindende vand, brusende bølger og endda sollys.

NPBI (Needlepoint Bipolar ionization) ion generator, genererer og bringer naturens kvaliteter indenfor som derved sikrer et friskt, sundt og sikkert indeklima – dette uden at producere ozon eller andre skadelige biprodukter.

HVOR KAN VI GØRE EN FORSKEL?

Kontorer & Administrationer
Uddannelses- institutioner
Bolig
Hoteller
Stat, Amter & Kommuner
Behandlingsrum & venteværelser
Industrier, Lager & Produktioner
Stor- & Indkøbs- centrer samt Fællesarealer

HVAD REDUCERER VI HOS DIG?

Partikler - PM2.5
Pollen og skimmel
Røg
Dårlig lugt
Vira & Bakterier
VOC Gasser

DIN VÆRDI OG SIKKERHED

Forbedre livskvalitet & Sundhed
Nedbring sygefraværet på arbejdspladsen
Øger den akade- miske præstation & tilstedeværelse
Sund, Sikker og Frisk luft mellem mennesker
Overblik & Visualisering
Forbedre energi- effektiviteten & arealanvendelsen

SAMMEN ER VI STÆRKE

Safe Zone

Fordele for din virksomhed

Sparer dig for sygedage

Vores løsninger sikrer dig en optimal reduktion af uønskede partikler, vira, bakterier med flere, hvilket kan spare dig for mange sygedage og skaber et højere velvære.

Miljørigtig branding

Vores løsninger kan reducere elregningen betydeligt og sender et godt signal til kunder, samarbejdspartnere og leverandører og er samtidig en god branding mulighed overfor samme i forbindelse med grøn omstilling og sikkerhed i omgivelserne.

Kan vi hjælpe dig til et sundere indeklima?

Vi arbejder indenfor alle brancher og med virksomheder i alle størrelser,
der ønsker at styrke sundhed og velvære i de rum, vi færdes i.
Kontakt og hør, hvilke løsninger der kan passe dig.

Løsninger

Fordele for din virksomhed

Sparer dig for sygedage

Den sikrer dig en optimal løsning på eliminering af uønskede vira og bakterier samt skimmel og gær, hvilket kan spare dig for mange sygedage og skaber en højere velvære.

Miljørigtig branding

Den reducerer elregningen betydeligt og den sender et godt signal til kunder, samarbejdspartnere og leverandører og er samtidig en god branding mulighed overfor samme i forbindelse med grøn omstilling og sikkerhed i omgivelserne.

Enkel & bekymringsfri overvågning

ETOS • air har udviklet et overvågningssystem – din sikkerhedspartner.

Se fordelene her:

Tilpasses eksisterende anlæg

Din sikkerhedspartner kan monteres i dine nye og eksisterende HVAC-anlæg samt i dine integrerbare-, mobile- og stationære luftrensere.

Du får besked

Udvalgte personer i din virksomhed får besked via sms eller e-mail ved nedbrud, defekter i komponenter eller nedsættelse af effekt, udover de tilladte rammer, på UVC-rørene eller ioniseringsenheden.

Reducér risikoen for spredning og smitte

Se hvor vi kan gøre en forskel og skabe værdi for dig.

Kontorer & kantiner

Hvis du skaber et friskt, sundt og sikkert indeklima for dine kompetente medarbejdere, kolleger m.m. med vores UVC- eller ioniseringsløsninger til alle typer af ventilations- og genvindingsanlæg, vil du samtidig skabe de optimale forhold for dem, så de er i stand til at yde deres bedste hele dagen igennem.

Herudover kan du nedsætte spredningen direkte fra person til person ved at få monteret vores integrerbare-, mobile- og/eller stationære luftrensere, så de kan være med til at holde den generelle luft i hele rummet rent, hvilket vil være med til yderligere at forhindre vira- og bakteriespredning.

Luftrenserne kan også bruges som generelt rensning af luften i kontorerne, møderum, opholdsrum og lignende.

Uddannelsesinstitutioner

Hvis du skaber et friskt, sundt og sikkert indeklima for dine kompetente medarbejdere, kolleger, lærer, studerende m.m. med vores UVC- eller ioniseringsløsninger til alle typer af ventilations- og genvindingsanlæg, vil du samtidig skabe de optimale forhold for dem, så de er i stand til at yde deres bedste hele dagen igennem.

Herudover kan du nedsætte spredningen direkte fra person til person ved at få monteret vores integrerbare-, mobile- og/eller stationære luftrensere, så de kan være med til at holde den generelle luft i rummene rent, hvilket vil være med til yderligere at forhindre vira- og bakteriespredning. Luftrenserne kan også bruges som generelt rensning af luften i undervisningslokalerne, kontorerne, møderummene, opholdsrummene og lignende.

Fødevareindustrien

Hvis du skaber et friskt, sundt og sikkert indeklima i alle dine produktions- og lagerrum via ventilationsanlæggene med vores UVC- eller ioniseringsløsninger, eliminerer du risikoen væsentligt for skimmel, gær og bakterier i produktionen. Disse løsninger kan ligeledes anvendes i alle typer af køleunits i dine kølerum, så risikoen for krydskontaminering minimeres, hvilket betyder at friskheden og levetiden på fødevarerne forlænges og vigtigt madspild mindskes.

Med UVC og/eller ionisering nedsætter du personale- og kemiudgifterne betydeligt til renholdelse af køleunits samt alle overfladerne i rummene. Og effekten vil være langvarig, uden at der er brug for ekstra stop i produktionen – derfor bruger vi begrebet 24-7 om vores hygiejneløsninger. Herudover nedsætter du sygefraværet i virksomheden, da det usunde/dårlige indeklima dokumenteret påvirker personalet, der færdes i rummene.

Herudover kan vi også eliminere risikoen for listeria og andre skadelige bakterier i gulvriste, på gulvarealer, i specialmaskiner, på transportbånd, i rør/CIP, på emballage, på fylde- og tappeanlæg, i slicerer, i vand og andre flydende produkter.

Vi er specialister i at installere løsninger i alle former for miljøer – KOLDT, VARMT, VÅDT og TØRT. Vi anvender udelukkende komponenter af højeste kvalitet, som er gennemtestet på alle områder, så løsningen kan bevare den meget høje elimineringseffekt uanset miljøet.

Hvad er krydskontaminering? Krydsforurening er et udtryk, der refererer til tilfælde, hvor mikroorganismer overføres fra en vare til en anden. Det bruges ofte til at henvise til en sådan overførsel mellem fødevarer. Dette kan skyldes, at krydskontaminering i høj grad bidrager til hændelser med fødevarebårne sygdomme.

Vi kan nedsætte risikoen for/afhjælpe astma og allergigener samt opretholde den friske luft, som du kender fra naturen.

Bolig

Hvis du skaber et friskt, sundt og sikkert indeklima for dine samarbejdspartnere, deres kunder eller lejere med vores UVC- eller ioniseringsløsninger til alle typer af ventilations- og genvindingsanlæg, vil du skabe et endnu bedre indtjeningsgrundlag for disse og samtidig skabe de optimale indeklimaforhold for deres købere, lejere, beboere eller lignende.

Vi kan nedsætte risikoen for/afhjælpe astma og allergigener samt opretholde den friske luft, som du kender fra naturen.

Hoteller

Skab et friskt, sundt og sikkert indeklima for alle dine gæster og dine kompetente medarbejdere og kolleger med vores UVC- eller ioniseringsløsninger til alle typer af ventilations- og genvindingsanlæg. Du skaber samtidig hermed de optimale forhold for dine gæster og ansatte vil ikke blive udsat for unødvendig risiko for smitte samt at dine medarbejdere og kolleger er i stand til at yde deres bedste hele dagen igennem.

Herudover kan du nedsætte spredningen direkte fra person til person ved at få monteret vores integrerbare-, mobile- og/eller stationære luftrensere, så de kan være med til at holde den generelle luft i rummene rent, hvilket vil være med til yderligere at forhindre vira- og bakteriespredning. Luftrenserne kan også bruges som generelt rensning af luften i værelserne, kontorerne, konference-, møde- og opholdsrummene.

Stat, amt & kommune

Skab et friskt, sundt og sikkert indeklima for borgerne og kompetente medarbejdere med vores UVC- eller ioniseringsløsninger til alle typer af ventilations- og genvindingsanlæg.

Nedsæt herudover spredningen direkte fra person til person ved at få monteret vores integrerbare-, mobile- og/eller stationære luftrensere, så de kan være med til at holde den generelle luft i alle rummene rent, hvilket vil være med til yderligere at forhindre vira- og bakteriespredning.

Behandlingsrum & venteværelser

Skab et friskt, sundt og sikkert indeklima for dine klienter og kompetente medarbejdere med vores UVC- eller ioniseringsløsninger til alle typer af ventilations- og genvindingsanlæg.

Nedsæt herudover spredningen direkte fra person til person ved at få monteret vores integrerbare-, mobile- og/eller stationære luftrensere, så de kan være med til at holde den generelle luft i hele rummet rent, hvilket vil være med til yderligere at forhindre vira- og bakteriespredning.

Luftrenserne kan også bruges som generelt rensning af luften i behandlingsrum og venteværelser.

Stor- & indkøbscentre

Skab et friskt, sundt og sikkert indeklima for dine besøgende og dine lejeres medarbejder med vores UVC- eller ioniseringsløsninger til alle typer af ventilations- og genvindingsanlæg. Du skaber samtidig hermed de optimale forhold for dine besøgende og medarbejderne i butikkerne vil ikke blive udsat for unødvendig risiko for smitte.

Hop med på den grønne omstilling ved at spare energi og optimer samtidig ydeevnen på HVAC-anlægget.

Herudover kan du nedsætte spredningen direkte fra person til person ved at få monteret vores integrerbare-, mobile- og/eller stationære luftrensere, så de kan være med til at holde den generelle luft i alle personalerummene rent, hvilket vil være med til yderligere at forhindre vira- og bakteriespredning.

Kan vi hjælpe dig til et sundere indeklima?

Vi arbejder indenfor alle brancher og med virksomheder i alle størrelser,
der ønsker at styrke sundhed og velvære i de rum, vi færdes i.
Kontakt og hør, hvilke løsninger der kan passe dig.