Air-conditioning and ventilation systems

Particles like dust, dandruff, smoke and even viruses and bacteria can all spread in the air we breathe, even when you can't see them.

Vi gør det bl.a. muligt for eksisterende filtre at fange skadelige partikler (<3my) helt uden øget tryktab igennem filteret, og dermed opnås en energibesparende løsning. Ydermere holdes kanalsystemerne fri for biofilm og skidt.  

Countless placement options

Whether it's renovation of existing ventilation systems or new systems, our solutions can be installed without much planning. 

How does it work?

Our patented NPBI ionisation technology creates and releases ions into the air stream using your existing HVAC system. 

Når disse ioner spredes i et rum, søger de ud og danner bindinger med partikler i luften gennem en proces kaldet agglomeration.

Dette skaber en sneboldeffekt, hvor partikler begynder at klynge sig sammen. Jo større en klynge af partikler bliver, jo lettere er det for dit system at filtrere det ud af luften og/eller partiklerne vil falde til jorden. 

Samtidig kan det dokumenteres at NPBI ionisering kan reducere flere vira og bakterier med op til 99% i luften på overflader.

Can we help you achieve a healthier indoor environment?

Can we help you achieve a healthier indoor environment?
We work in all sectors and with companies of all sizes, who want to enhance health and well-being in the rooms we are in.
Get in touch to find out what solutions might suit you.